Latihan Peralihan adalah kursus jangka masa panjang di antara 3 bulan sehingga 18 bulan dan merangkumi bidang binaan dan kejuruteraan, kejuruteraan automotif, kejuruteraan elektrik dan elektronik, media dan ICT, pengurusan pelancongan dan perhotelan, pengurusan perkhidmatan makanan dan sajian serta pengajian pengurusan.

  • Pasca

    Pasca Latihan Peralihan adalah latihan yang diberikan kepada personel bersara selepas menamatkan latihan peralihan

  • Kalendar Latihan

    Kalendar aktiviti bagi kursus yang disediakan untuk latihan peralihan