Berikut adalah panduan kemasukan latihan peralihan berdasarkan bulan TTP.

Pengambilan 2 X setahun - Januari & Julai. TTP 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014

a) Latihan Peralihan selama 6 atau 18 bulan

Bulan TTP Bulan Kemasukan Latihan Peralihan
Mei – Oktober Januari.
(Sila hadir sesi ujian / taklimat yang diadakan pada bulan Ogos tahun sebelumnya )
November – April Julai.
(Sila hadir sesi ujian / taklimat yang diadakan pada bulan Feb tahun sebelumnya)

a) Latihan Peralihan selama 12 bulan

Bulan TTP Bulan Kemasukan Latihan Peralihan
November – April Januari.
(Sila hadir sesi ujian / taklimat yang diadakan pada bulan Ogos tahun sebelumnya )
Mei – Oktober Julai.
(Sila hadir sesi ujian / taklimat yang diadakan pada bulan Feb tahun sebelumnya)

Pengambilan 4 X setahun - Januari, April, Julai & Oktober. TTP 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014

a) Latihan Peralihan selama 6 atau 18 bulan

Bulan TTP Bulan Kemasukan Latihan Peralihan
Jun – Ogos Januari.
(Sila hadir sesi ujian / taklimat yang diadakan pada bulan Ogos tahun sebelumnya )
September – November April
(Sila hadir sesi ujian / taklimat yang diadakan pada bulan Ogos tahun sebelumnya )
Disember – Februari Julai
(Sila hadir sesi ujian / taklimat yang diadakan pada bulan Feb tahun sebelumnya )
Mac – Mei Oktober
(Sila hadir sesi ujian / taklimat yang diadakan pada bulan Feb tahun sebelumnya )

a) Latihan Peralihan selama 12 bulan

Bulan TTP Bulan Kemasukan Latihan Peralihan
Disember – Februari Januari
(Sila hadir sesi ujian / taklimat yang diadakan pada bulan Ogos tahun sebelumnya )
Mac – Mei April
(Sila hadir sesi ujian / taklimat yang diadakan pada bulan Ogos tahun sebelumnya )
Jun – Ogos Julai
(Sila hadir sesi ujian / taklimat yang diadakan pada bulan Feb tahun sebelumnya )
September – November Oktober
(Sila hadir sesi ujian / taklimat yang diadakan pada bulan Feb tahun sebelumnya )