Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASCA LATIHAN PERALIHAN merupakan latihan berterusan untuk peningkatan atau kepelbagaian pengetahuan dan kemahiran yang diberikan berkaitan dengan kerjaya/bidang sedia ada atau bidang baru mengikut keperluan Veteran ATM.