Visi

Menjadi Pusat Kecemerlangan Kemahiran Tinggi

Misi

Memantapkan Sosioekonomi Veteran ATM

Fungsi

Menjalankan dan menguruskan apa-apa bentuk aktiviti yang berhubungan dengan program latihan bagi Personel Bersara dan Personal Akan Bersara;

dan

Untuk mengadakan kemudahan latihan dan mengawal serta mengawasi pelaksanaan program latihan itu