RECOGNITION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING (RPEL)

RECOGNITION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING (RPEL) /PENILAIAN PENCAPAIAN TERDAHULU

merupakan satu kaedah bagi mengiktiraf  kepada anggota  dan  veteran ATM kategori B40 yang boleh membuktikan pengalaman dan pencapaian terdahulu yang dimiliki memenuhi keterampilan seperti yang digariskan dalam Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK) / National Occupational Skill Standard (NOSS).KS

Seksyen Pentauliahan Pencapaian Terdahulu adalah bertanggungjawab menguruskan program ini.

Skill Based Enterprenuer (SBE) / Kemahiran Berasaskan Keusahawanan

Skill Based Enterprenuer (SBE) / Kemahiran Berasaskan Keusahawanan

 • SBE merupakan kemahiran atau latihan yang diberi lebih menfokuskan kepada keusahawanan.
 • Setiap kursus Homegrown bermula pada sesi 2/2018 diwajibkan menjalankan SBE selama 2 minggu di Seksyen Usahawan IKS berdasarkan Modul Latihan dari Malaysian Digital Economy Corporation (MDEC) sebelum ujian akhir dilaksanakan.

Tujuan SBE :

 • Membentuk potensi dan kerjaya bakal dan pesara Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dalam bidang perniagaan selaras dengan matlamat PERHEBAT memantapkan sosioekonomi mereka apabila bersara kelak.
 • Modul Keusahawanan :
 • Profiling
 • Business Idea Generation (BIG)
 • Musiness Model Canvas (BMC)
 • Pengurusan Kewangan
 • Profile Syarikat

Modul SBE :

 • Pemasaran SEO
 • Pemasaran Media Sosial (Facebook)
 • Pemasaran Media Sosial (Soft Sell/Hard Sell)
 • Pemasaran Media Sosial (Instagram & Whatsapp)
 • Perbincangan dan Pembentangan Proposal
 • Waktu Konsultansi (Kemaskini Maklumat Perniagaan)
 • Pitching (Pembentangan Akhir Projek Perniagaan)

Senarai Bidang RPEL

Jadual Penilaian Akhir Oktober 2021 hingga Disember 2021

Sumber