Senarai Bidang RPEL

SENARAI BIDANG RPEL

Skill Based Enterprenuer (SBE) / Kemahiran Berasaskan Keusahawanan

Skill Based Enterprenuer (SBE) / Kemahiran Berasaskan Keusahawanan

 • SBE merupakan kemahiran atau latihan yang diberi lebih menfokuskan kepada keusahawanan.
 • Setiap kursus Homegrown bermula pada sesi 2/2018 diwajibkan menjalankan SBE selama 2 minggu di Seksyen Usahawan IKS berdasarkan Modul Latihan dari Malaysian Digital Economy Corporation (MDEC) sebelum ujian akhir dilaksanakan.

Tujuan SBE :

 • Membentuk potensi dan kerjaya bakal dan pesara Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dalam bidang perniagaan selaras dengan matlamat PERHEBAT memantapkan sosioekonomi mereka apabila bersara kelak.
 • Modul Keusahawanan :
 • Profiling
 • Business Idea Generation (BIG)
 • Musiness Model Canvas (BMC)
 • Pengurusan Kewangan
 • Profile Syarikat

Modul SBE :

 • Pemasaran SEO
 • Pemasaran Media Sosial (Facebook)
 • Pemasaran Media Sosial (Soft Sell/Hard Sell)
 • Pemasaran Media Sosial (Instagram & Whatsapp)
 • Perbincangan dan Pembentangan Proposal
 • Waktu Konsultansi (Kemaskini Maklumat Perniagaan)
 • Pitching (Pembentangan Akhir Projek Perniagaan)

Sumber