Program Pra Latihan Peralihan merangkumi kursus-kursus jangka pendek yang tidak melebihi tempoh 2 minggu

  • Modul

    Terdiri daripada Modul Pra-Latihan Peralihan (Pra-LPB) Kompleks PERHEBAT dan Modul Pra-Latihan Peralihan (Pra-LPB) Negeri

  • Borang

    Borang Permohonan perlu di faks ke 03-61412395 (Bahagian Pendaftar PERHEBAT Sungai Buloh) untuk tindakan selanjutnya.

  • Jadual

    Memaparkan Jadual Program Pra Latihan Peralihan  dan Jadual Kursus Persediaan Persaraan Pegawai ATM.