PERUTUSAN KETUA PENGARAH

Tahun 2020 seluruh dunia diuji dengan cabaran yang cukup besar dan getir dengan penularan pandemik COVID-19 yang mula dilaporkan di negara kita sejak bulan Januari.

COVID-19 telah mendidik rakyat Malaysia untuk hidup dalam norma baharu. Kehidupan dan aktiviti harian masyarakat kini telah banyak berubah. Salah satu bidang yang terkesan akibat pandemik ini adalah sektor pendidikan sama ada di peringkat rendah, menengah atau di Institusi Pengajian Tinggi (IPT).

Norma baharu dalam meneruskan kehidupan telah mengheret sektor pendidikan dan latihan ke arah penggunaan teknologi maklumat secara maksima. Kaedah pembelajaran dalam talian telah menjadi pilihan utama bagi memastikan proses pembelajaran dan latihan dapat diteruskan di samping membendung penularan wabak COVID-19.

PERHEBAT yang berperanan melatih bakal pesara dan veteran ATM juga mengambil pendekatan yang sama apabila semua pelatih dibenarkan pulang ke kampung halaman dan mengikuti latihan secara dalam talian. PERHEBAT telah mewujudkan Garis Panduan Pelaksanaan Latihan Peralihan Era Pandemik COVID-19 sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

Latihan Peralihan dilaksanakan sepenuhnya melalui Virtual Learning atau pembelajaran melalui alam maya yang menjadi satu-satunya langkah selamat untuk memutuskan rantaian virus berkenaan. Pelbagai aplikasi digunakan untuk tujuan tersebut seperti Google Meet dan Google Classroom, Zoom, Microsoft Team dan Google Forms untuk merekodkan kehadiran. Aplikasi yang popular ini dimanfaatkan sepenuhnya kerana ianya mudah diakses dan mudah digunakan.

Virtual Learning memberikan pengalaman baharu kepada bakal pesara ATM. Kaedah ini sekaligus berupaya mengasah dan meningkatkan kemahiran mereka dalam menggunakan pelbagai aplikasi teknologi maklumat yang terkini. Orientasi latihan secara dalam talian ini secara tidak langsung telah meningkatkan kebolehan dan keupayaan pelatih ke arah IT savvy selaras dengan prinsip dan gagasan  Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0).

Selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Dasar Bekerja Dari Rumah (BDR) oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), PERHEBAT turut mengamalkan polisi tersebut dengan membenarkan staf untuk terus melaksanakan tugas melalui BDR.

Dalam usaha membendung pandemik dan mengurangkan pergerakan pelatih, buat julung kalinya Kursus Industri Kecil & Sederhana (IKS) Latihan Peralihan dilaksanakan di luar kompleks PERHEBAT khasnya di tiga negeri; Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Pada 2021 inisiatif ini akan diluaskan ke Perak, Pahang dan Kelantan.

Mengukuhkan Prestasi

Disebalik cabaran getir COVID-19 yang merencatkan semua sektor termasuk pendidikan, PERHEBAT tetap akan berusaha mencapai Indeks Prestasi Utama (KPI) yang telah ditetapkan.

Sepanjang tahun 2020, PERHEBAT telah melatih 35,481 orang bakal pesara dan veteran ATM yang merangkumi 3 aktiviti utama; Pra Latihan Peralihan, Latihan Peralihan dan Pasca Latihan Peralihan. Ia merupakan pencapaian 126.8 peratus berbanding sasaran awal 28,000 orang.

Bagi program khas iaitu Recognition of Prior Experiential Learning (RPEL), pencapaian 100 peratus berjaya dicatat dengan menyaksikan sejumlah 500 anggota dan veteran ATM layak memperoleh Diploma Kemahiran Malaysia. Majlis Konvokesyen Diploma RPEL telah dilaksana pada 20 Oktober 2020 di KD Pelandok, Pangkalan TLDM dan disempurnakan oleh Panglima Tentera Laut, Laksamana Tan Sri Mohd Reza bin Mohd Sany.

Bagaimanapun, inisiatif bagi Pembangunan Keusahawanan, Latihan Kemahiran dan Peluang Kerjaya Kedua hasil manfaat daripada MoU dan Kolaborasi Strategik hanya mencatat 47.5 peratus iaitu bersamaan 570 orang berbanding sasaran 1,200 orang.

Prestasi dan produktiviti akan ditingkatkan pada tahap optimum bagi memenuhi permintaan dan jangkaan stakeholders terutamanya bakal pesara ATM dan veteran. PERHEBAT perlu terus proaktif dalam memastikan kejayaan pelaksanaan setiap inisiatif.

Bagi tahun 2020, PERHEBAT berjaya mengekalkan Persijilan MS ISO 9001:2015 untuk tempoh 3 tahun bermula 11 Disember 2018 sehingga 11 Disember 2021, hasil daripada Audit Pemantauan oleh Lloyd Register Quality Assurance (LRQA). PERHEBAT turut menerima Sijil Tanpa Teguran daripada Jabatan Audit Negara bagi Penyata Kewangan Tahun 2019. Semua pencapaian ini menjadi penanda aras kepada tadbir urus dan integriti dalam pengurusan dan pengoperasian PERHEBAT sebagai sebuah Perbadanan.

Mendepani Halatuju 2021

Pada tahun ini, PERHEBAT berdepan cabaran peruntukan kewangan yang terhad untuk melaksanakan operasi program utama seperti Latihan Peralihan.

Namun begitu, ia tidak akan menghalang fokus PERHEBAT terhadap Program Reskilling & Upskilling Veteran ATM (PRUV-ATM) yang merupakan salah satu inisiatif Kerajaan melalui PERHEBAT.

PRUV-ATM adalah inisiatif susulan daripada peruntukan kerajaan dalam Belanjawan 2021 berjumlah RM30 juta bagi Program Peningkatan Kemahiran dan Latihan Semula (Reskilling & Upskilling Program) khusus untuk veteran ATM. Inisiatif ini dijangka memanfaatkan seramai 12,000 veteran ATM melalui program latihan kemahiran dan keusahawanan.

Hasil daripada Makmal PRUV – ATM yang telah dilaksanakan akan membentuk pelan tindakan bagi inisiatif ini yang memberi fokus kepada 4 kluster utama, merangkumi Penempatan Pekerjaan & Kerjaya Kedua, Keusahawanan, Kolaborasi Industri serta Tadbir Urus dan Logistik. Keberhasilan program ini akan dipantau oleh Unit Pelaksanaan dan Koordinasi Stimulus Ekonomi Antara Agensi Nasional (LAKSANA), Kementerian Kewangan.

Bertepatan dengan Pelan Pemulihan Ekonomi oleh Kerajaan, PERHEBAT juga menyahut inisiatif Kerajaan dengan melaksanakan Program Insentif PENJANAKERJAYA (IPK) sebagai Penyedia Latihan bertauliah. Melalui PENJANAKERJAYA, PERHEBAT menyediakan 16 kursus kepada kumpulan sasar. Program Latihan IPK adalah insentif diberikan kerajaan kepada majikan untuk melatih pekerja yang telah diambil untuk bekerja. IPK bertujuan untuk meningkatkan kemahiran mereka selaras dengan keperluan pekerjaan dan perusahaan majikan.

Bermula pada tahun 2020 hubungan baik di antara Kesatuan Kakitangan PERHEBAT (KEBAT) bersama Pengurusan akan diperkukuhkan lagi demi kesejahteraan warga kerja kumpulan sokongan.

Penghargaan

PERHEBAT merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Ahli Lembaga Pengarah PERHEBAT, pihak pengurusan dan warga kerja PERHEBAT atas komitmen dan dedikasi dalam menjalankan tugas.

Sekalung penghargaan kepada Kementerian Pertahanan, Kementerian Kewangan, Angkatan Tentera Malaysia (ATM), Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT), Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), agensi-agensi kerajaan dan swasta serta rakan kolaborasi MoU/MoA yang telah memberikan sokongan padu kepada PERHEBAT dalam menjayakan inisiatif pembangunan modal insan dan sosioekonomi kumpulan sasar.

HAJI ZAKARIAH BIN HAJI MD SAM

KETUA PENGARAH