• Sijil Bersih Kewangan (mulai 1994)
  • MS ISO 9001:2015
  • Anugerah Khas Kementerian Pertahanan 2004
  • Anugerah Kualiti Menteri Pertahanan 2005
  • Sijil Pengauditan Badan Berkanun Terbaik 2006
  • Pejabat Terbaik KEMENTAH 2006 (pertama