• Sijil Bersih Kewangan (mulai 1994)
  • MS ISO 9001-2000 (2003)
  • Anugerah Khas Kementerian Pertahanan 2004
  • Anugerah Kualiti Menteri Pertahanan 2005
  • Sijil Pengauditan Badan Berkanun Terbaik 2006
  • Pejabat Terbaik KEMENTAH 2006 (pertama)
  • Persijilan OSH-MS 1722-2003 (2007)