Pusat / Seksyen

Pusat Binaan Dan Kejuruteraan /Seksyen Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu

Nama Kursus / Kod

Pembuatan Perabot /  PB(2)RB050 : 1/16

Tempoh Latihan

18 bulan (16 bulan teori/amali 2 bulan latihan industri)

Persijilan / Pengiktirafan

 1. SKM Tahap 2 & 3 (JPK)
 2. Sijil Kecekapan Kemahiran (SKK- CIDB)
 3. Green Card – CIDB
 4. Sijil PERHEBAT
 5. Sijil Usahawan

Kaedah Pembelajaran

KAEDAH PEMBELAJARAN
T = Teori

A = Amali

LDI = Latihan Di Industri

L = Lain-Lain

T

/

A

/

LDI

/

L

/

LAIN-LAIN (NYATAKAN):

1. Projek Sebenar

2. Keusahawanan

3. Lawatan ke industri

Sinopsis

Kursus ini  akan mendedahkan pelatih dengan berbagai konsep dan jenis pembuatan perabot. Pelatih juga akan di dorong dengan motivasi usahawan dan peluang kerjaya di dalam membuat anggaran kos serta dalam bentuk perniagaan perabot siap.

Senarai Modul

Tahap 2 :

 1. Furniture Materials Preparation
 2. Solid Wood Lamination
 3. Furniture Components Preparation
 4. Furniture Components Assembly
 5. Furniture Finishing
 6. Loose Furniture Production
 7. Furniture Panel Lamination

Tahap 3 :

 1. Furniture Production Jigs And Fixtures Fabrication
 2. Computer Aided Furniture Production
 3. Creative Furniture Finishing
 4. Built-In Furniture Assembly And Installation
 5. Furniture Making Quality Assurance
 6. Furniture Production Supervision
 7. Furniture Sample Making
 8. Wood Carving Works

Potensi Bidang Perniagaan / Kerjaya

 • Pengusaha Bengkel / Kilang Pembuatan Perabot
 • Bekerja di bengkel / kilang Pembuatan Perabot
 • Pembekal Keperluan dan Kelengkapan Pembuatan Perabot