Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

 

 

 

 

LATIHAN PERALIHAN (LP)

Latihan Peralihan adalah diwajibkan bagi semua anggota ATM yang layak mengikut syarat-syarat seperti yang ditetapkan dalam PMAT Bil 5 Tahun 2005.

Merujuk kepada Dasar Latihan, Latihan Peralihan bermaksud latihan kemahiran dan keusahawanan yang dilaksanakan dalam tempoh di antara 3 hingga 18 bulan mengikut kelayakan anggota ATM.

Pelaksanaan dan pengurusan Latihan Peralihan adalah mengikut kategori seperti yang termaktub di dalam perintah tersebut:

 

  1. Latihan di PERHEBAT
  2. Latihan Sambil Kerja
  3. Latihan Vokasional dan Teknikal
  4. Latihan Pertanian dan Penternakan
  5. Latihan Bidang Pengurusan
  6. Latihan Secara Persendirian